Witamy na stronie hodowli Kotów Syberyjskich

Kocia Eminencja*PL

MAMY KOCIĘTA

 

Nasz baner:

Jeśli chcesz umieścić baner Naszej hodowli na swojej stronie, skopiuj i wklej w odpowiednie miejsce poniższy kod:

<object classid="clsid:d27cdb6e-ae6d-11cf-96b8-444553540000"
codebase="http://fpdownload.macromedia.com/pub/shockwave/cabs/flash/swflash.cab#version=8,0,0,0"
width="400" height="60" id="baner" align="middle">
<param name="allowScriptAccess" value="sameDomain" />
<param name="movie" value="http://www.kotysyberyjskie.konst.pl/baner.swf" />
<param name="quality" value="high" /><param name="bgcolor" value="#000000" />
<embed src="baner.swf" quality="high" bgcolor="#000000" width="400" height="60"
name="baner" align="middle" allowScriptAccess="sameDomain" type="application/x-shockwave-flash"
pluginspage="http://www.macromedia.com/go/getflashplayer" /></object>